Ghi chú:

1. Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp: 

  • Thời gian đào tạo: 18 tháng theo học tại trường với 3 học kỳ.
  • Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Trung cấp nấu ăn và Chứng chỉ sơ cấp nghề Bếp chính Bếp Việt do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cấp có giá trị Toàn quốc.
  • Chứng nhận “Course of Professional International Culinary Arts“ bằng tiếng Anh được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế do Trường Đào tạo nghề Western và Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn cấp.
2. Học phí: Trọn khóa 35.000.000 VNĐ, đóng theo học kỳ:
  • Học kỳ 1,2: 10.000.000 VNĐ/ học kỳ
  • Học kỳ 3:    15.000.000 VNĐ/ học kỳ
 Trường Đào tạo nghề Western